Elstängsel

Orustodlarn

Qualitatem vitae est localiter produci

Närodlat är livskvalitet

Vi reparerar elstängselaggregat varesig dom kroknat av värme & fukt eller haft påhälsning av Tor.... (åska)


Skulle det vara panik så har vi ett par aggregat för utlåning undertiden vi reparerar, både för nätanslutning & batteridrift.


Vi konstruerar även en del elektronik & har byggt allt ifrån den enklaste prylen till avancerade mätinstrument.